Latest News

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) aastapeakoosolek 26. novembril võimaldas valitud liikmetel järjekordselt anda hinnangut tehtud tööle ja esitada seisukohti tulevikuplaanide kohta. Arutelu oli elav rohkete soovituste ja ettepanekutega.

There is overwhelming consensus among those who have observed Russia over the past 17 years, that the country under Vladimir Putin, has become authoritarian, repressive, revanchist and imperialistic.

Is Vladimir Putin uniquely evil? Or his reputation for evil one that is conjured up by old cold war conspiracy theorists, as some Putin apologists have recently mused?

Eesti Elu ajalehes ja veebil Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) korraldusel.

Saatke oma jõulutervitused Eesti Elu paber- ja võrgulehe kaudu!

„Soovime sugulastele, sõpradele, tuttvatele ja kõikidele rahvuskaaslastele üle maailma rõõmsaid jõulupühi ning soovide ja lootuste täitumist 2018. aastal!"

Jõulutervituste/annetuste alammäär: üksikisik – $15, perekond – $20.

Oma nimed saab isiklikult kirja panna: