EKN'i Info

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN), asutatud 1951. aastal, on 37-liikmeline valitud esinduskogu, mille peamine eesmärk on Kanada eestlaste esindamine, meie ühiskonna rahvuskultuuri ja elujõu tugevdamine, Eesti Vabariigi ja rahva õiguste, demokraatliku valitsemiskorra ja vabaduse toetamine. Eesti kogukond peab oma vitaalsust võõrsil positiivselt arendama!

EKN Kanadas ülesandeks on:

 1. Koondada Kanada eestlased ühiseks tegevuseks
  1. Kanada eestlaskonna säilimise toetamiseks
  2. Eesti Vabariigi ja rahva õiguste ning vabaduse kindlustamise ja püsimise eest
 2. Esindada Kanada eestlaskonda ja säilitada nende õigusi
 3. Aidata koordineerivalt kaasa rahvusliku kultuuri viljelemisel ja arendamisel ning noorsoo kasvatamisel rahvuslikus vaimus koostöös teiste organisatsioonidega
 4. Olla toeks eesti kirikutele
 5. Koostöös vastavate organisatsioonidega abistada eesti sõjaveterane, kes on võidelnud Eesti Vabariigi taastamise eest ja teisi raskustesse sattunud kaasmaalasi.

Nende ülesannete täitmiseks EKN Kanadas:

 1. Peab sidet Kanada eestlaste organisatsioonidega, Eesti ja Kanada valitsustega ning riigi organitega
 2. Võitleb Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamise ja püsimise eest ning toetab Eesti Vabariigi välisesinduste tegevust riiklike õiguste ja eesti rahva huvide kaitsmisel
 3. Peab sidet ja arendab koostööd Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga ja tema ümber koondunud keskorganisatsioonidega teistes maades
 4. Peab sidet ja arendab koostööd teiste rahvaste samu eesmärke teenivate organisatsioonidega
 5. Eesti huvide kaitse ja Eesti probleemide selgitamise eesmärgil – jälgib maailmapoliitiliste sündmuste arengut; aitab kaasa selgituskirjanduse soetamisel ja levitamisel; esitab vastavaid märgukirju ametiasutustele, konverentsidele jne.; ning rakendab võimaluste piirides kõik mõeldavad abinõud, mis võivad kaasa aidata Eesti vabaduse säilimisele ja eestluse huvide kaitsmisele.