EKN

Joint Statement on Russia's Escalation of Aggression against Ukraine

February 22, 2022
City: 
Toronto

ENGLISH:

Estonian World Council and Estonian Central Council in Canada Statement on Russia's Escalation of Aggression against Ukraine

February 22, 2022

Russian president Putin’s order to “recognize” and send “peacekeepers” into the Russian-occupied territories of Donetsk and Lugansk in eastern Ukraine is a serious violation of international law and an escalation of Russia’s ongoing war against Ukraine.

Putin’s February 21st televised address, in which he lamented the end of the Soviet Union indicates a full-out Russian invasion of Ukraine is increasingly likely. Putin referred to Ukraine’s independence as an historical accident and the 2014 pro-democracy revolution as a coup d’etat. By demanding the withdrawal of NATO troops from the Baltics and Eastern Europe and denying Ukraine the right to self-determination, Putin is advocating for an unacceptable return to 1997 status in Europe, and a dismantling of NATO defensive security measures.

Over the past two decades, Russia has occupied parts of Georgia, Ukraine and Moldova and currently poses the greatest threat to European security since the end of the cold war. Hundreds of thousands of Russian soldiers are now mobilized on the Russian border with Ukraine and in Belarus.

The Estonian World Council calls upon NATO, the European Union and its partners to stand unified in solidarity with Ukraine, increase military and economic assistance to Ukraine, shut down the Nord Stream 2 pipeline, and immediately implement severe sanctions against Russia. The future of a democratic, free Ukraine and Europe as a whole is at stake.

The Estonian Central Council in Canada calls upon the Canadian government to immediately implement severe sanctions against Russia’s economy and Russian officials with assets in Canada.

 

ESTONIAN:

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu ja Eestlaste Kesknõukogu Kanadas pöördumine seoses Venemaa kasvava agressiooniga Ukrainas
22. veebruaril 2022

Venemaa president Putini nõue Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukraina Donetski ja Luhanski piirkondade "tunnustamiseks" ja "rahuvalvajate" saatmiseks on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine ja käimasoleva Venemaa Ukraina vastase sõja eskaleerimine.  

21. veebruari ülekanne Putini pöördumisega, kus Venemaa president kurvastas Nõukogude Liidu kadumise pärast, viitab, et Ukraina täieulatuslik vallutamine Venemaa poolt on järjest tõenäolisem. Putin kõneles Ukraina iseseisvusest kui ajaloolistest asjaoludest tulenevast juhusest ja 2014.a demokraatlikust revolutsioonist kui vägivaldsest riigipöördest. Esitades nõudmisi NATO vägede välja viimiseks Balti riikidest ja Ida-Euroopast ning eitades Ukraina õigust iseotsustamisele, soovib Putin tagasi pöördumist 1997.a aegsesse seisukorda Euroopas.  

Viimase kahe aastakümne jooksul on Venemaa okupeerinud osa Gruusiast, Ukrainast ja Moldovast. Tänaseks on Venemaa näol tegemist suurima ohuga Euroopa julgeolekule alates külma sõja lõppemisest. Venemaa-Ukraina piirile ja Valgevenesse on praeguseks koondatud 170 000 kuni 190 000 suurune väekontingent. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu kutsub NATO-t, Euroopa Liitu ja ta partnereid seisma ühtselt ja solidaarselt Ukrainaga, laiendama sõjalist ja majanduslikku abi Ukrainale ja koheselt kehtestama raskeid sanktsioone Venemaa vastu. Sellest sõltub nii demokraatliku ja vaba Ukraina kui kogu Euroopa tulevik.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kutsub Kanada valitsust ja parlamenti koheselt kehtestama raskeid majanduslikke sanktsioone Venemaa ja Vene üksikisikute vastu kellel on vara Kanadas.

 

Aho Rebas                                                            Kairi Taul Hemingway

President                                                               President

Estonian World Council                                         Estonian Central Council in Canada

ahorebas@yahoo.se                                             kairihemingway@gmail.com

www.uekn.ee                                                         estoniancentralcouncil@gmail.com

                                                                               www.estoniancouncil.ca

 

 

Donate

EKN relies on your generous donations in order to advocate on behalf of the Estonian community and our interests in Canada at all three levels of government.

 

Facebook

ECC

The Estonian Central Council in Canada (ECC)/Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) is a nationally elected council founded in 1951 that furthers the interests and development of the Canadian Estonian community.

Contact

Social Media