EKN

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu ja Eestlaste Kesknõukogu Kanadas pöördumine seoses Venemaa kasvava agressiooniga Ukrainas

22. veebruaril 2022

Venemaa president Putini nõue Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukraina Donetski ja Luhanski piirkondade "tunnustamiseks" ja "rahuvalvajate" saatmiseks on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine ja käimasoleva Venemaa Ukraina vastase sõja eskaleerimine.  

21. veebruari ülekanne Putini pöördumisega, kus Venemaa president kurvastas Nõukogude Liidu kadumise pärast, viitab, et Ukraina täieulatuslik vallutamine Venemaa poolt on järjest tõenäolisem. Putin kõneles Ukraina iseseisvusest kui ajaloolistest asjaoludest tulenevast juhusest ja 2014.a demokraatlikust revolutsioonist kui vägivaldsest riigipöördest. Esitades nõudmisi NATO vägede välja viimiseks Balti riikidest ja Ida-Euroopast ning eitades Ukraina õigust iseotsustamisele, soovib Putin tagasi pöördumist 1997.a aegsesse seisukorda Euroopas.  

Viimase kahe aastakümne jooksul on Venemaa okupeerinud osa Gruusiast, Ukrainast ja Moldovast. Tänaseks on Venemaa näol tegemist suurima ohuga Euroopa julgeolekule alates külma sõja lõppemisest. Venemaa-Ukraina piirile ja Valgevenesse on praeguseks koondatud 170 000 kuni 190 000 suurune väekontingent. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu kutsub NATO-t, Euroopa Liitu ja ta partnereid seisma ühtselt ja solidaarselt Ukrainaga, laiendama sõjalist ja majanduslikku abi Ukrainale ja koheselt kehtestama raskeid sanktsioone Venemaa vastu. Sellest sõltub nii demokraatliku ja vaba Ukraina kui kogu Euroopa tulevik.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kutsub Kanada valitsust ja parlamenti koheselt kehtestama raskeid majanduslikke sanktsioone Venemaa ja Vene üksikisikute vastu kellel on vara Kanadas.

 

Aho Rebas
President, Estonian World Council
ahorebas@yahoo.se
www.uekn.ee
Kairi Taul Hemingway
President, Estonian Central Council in Canada
kairihemingway@gmail.com
estoniancentralcouncil@gmail.com
www.estoniancouncil.ca

 

Donate

EKN relies on your generous donations in order to advocate on behalf of the Estonian community and our interests in Canada at all three levels of government.

 

ECC

The Estonian Central Council in Canada (ECC)/Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) is a nationally elected council founded in 1951 that furthers the interests and development of the Canadian Estonian community.

Contact

Social Media